O projektu Dotkni se nebe

O co jde?

  • o lidi, kteří chtějí prožít svůj život užitečně
  • o nabídku osvětových aktivit a přednášek, které budou probíhat v průběhu celého roku

Aktivity jsou zaměřené na prevenci zdraví, mezilidské vztahy a duchovní otázky. Tyto oblasti jsou důležité pro život každého člověka. Čím vyššího poznání v nich dosáhne, tím lepší bude kvalita jeho života. Proto se tento projekt nazývá Dotkni se nebe.

Kdo je za tím?

Aktivity „Dotkni se nebe“ pro vás připravuje sbor Církve adventistů sedmého dne v Příbrami, který oslovil další dobrovolníky z těchto organizací: Klub Pathfinder z. s., Život a zdraví z. s. a Dobrovolnické centrum ADRA Příbram.

S mnohými se setkáte na akci DNY ZDRAVÍ, někteří vám doručí do schránky pozvánky, další pro vás připraví přednášky a zajímavé aktivity.

Budeme se těšit na vaši návštěvu.

 

Kontakty: Pavel Smolka BTh., 608 739 855 | Ing. Teodor Knobloch, 724 211 491